Dimitri Desiron

Privacy verklaring H&D Gallery (www.dimitridesiron.be)

Persoonsgegevens die worden verwerkt

H&D Gallery (RC bvba, hierna enkel H&D Gallery genoemd) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van H&D Gallery (met name aankoop van schilderijen van Dimitri Desiron), en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan H&D Gallery verstrekt, een e-mail hebt verstuurd of op papier / via de site hebt ingeschreven op de mailinglijst. H&D Gallery kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam en BTW nummer
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarvoor H&D Gallery gegevens gebruikt

H&D Gallery verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan H&D Gallery uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, met name de aankoop van schilderijen.

Hoe lang H&D Gallery gegevens bewaart

H&D Gallery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, behoudens voor de gegevens op de mailinglijst waar u zelf hebt ingeschreven; deze laatste worden bewaard tot u aangeeft dat u zich wil uitschrijven. In geval van wettelijke noodzaak (bvb. facturen) kunnen uw gegevens langer worden bewaard, tot 7 jaar na het laatste jaar waarin er transacties hebben plaats gevonden.

Delen met anderen

H&D Gallery verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden nooit doorgegeven of verkocht voor commerciële doeleinden.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van H&D Gallery (www.dimitridesiron.be) worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. De cookie die deze website gebruikt is een uitsluitend functionele (session) cookie en geen trackingcookie.